Calendarul simulărilor examelor de evaluare națională

În luna martie 2023 se va susține simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIIIa.