Istoric

istoric_1069Şcoala Gimnazială Nr.279 este situată în Drumul Taberei, la o intersecţie între sectorul 6 şi sectorul 5, undeva pe vechiul drum al lui Tudor Vladimirescu spre tabăra de panduri, din timpul campaniei lui din 1821.


Drumul Taberei este unul din cele mai liniştite cartiere bucureştene, vechi şi aerisit,  cu o pondere mare de spaţii verzi , fără blocuri înghesuite şi aglomerate. Prin urmare în acest cartier nu puteau să locuiască decât oameni liniştiţi, preocupaţi de bunăstarea materială, dar mai ales spirituală a copiilor lor.
Cartierul beneficiază de numeroase unităţi de învăţământ: 6 licee şi 11 şcoli generale la care învaţă peste 10 000 de elevi. Una dintre aceste şcoli este şi Şcoala Gimnazială Nr.279. Construită în 1973, într-o epocă în care  creşterea  demografică era o politică de stat, a fost dotată, încă de la început ca un edificiu de cultură pentru o zonă cu un caracter rural (este  o zonă de ieşire din oraş,la 5 km de comuna Domneşti). A fost dotată cu numeroase săli de clase, laboratoare şi cabinete.

În perioada de început, datorită expansiunii către oraş a părinţilor, şcoala a funcţionat în 3 şi 4 schimburi. Anii au trecut şi şcoala devenit o „şcoală de cartier”, cu elevi ai căror părinţi proveneau din familii modeste, de muncitori, apoi, o dată cu dezvoltarea cartierului şi cu schimbările politice şi economice survenite după anii '90 au început şi schimbările din şcoala. Populaţia şcolară a început să scadă, ca peste tot în România, părinţii cu posibilităţi şi cu „pretenţii” s-au îndreptat spre şcoli de renume din Bucureşti.


Din anul 1999, în urma demersurilor făcute de conducerea de atunci, şcolii i s-a aprobat programul suplimentar de arte, devenind astfel un centru de interes pentru copii talentaţi din cartier. Apoi, din  fericire, între anii 2006-2008 şcoala a fost cuprinsă în programul B.E.I. de renovare şi modernizare. Pe lângă aspectul estetic au fost îmbunătăţite dotările sălilor de clase dar mai ales ale laboratoarelor. Au fost deschise laboratoarele A.E.L. şi de informatică unde acum se desfăşoară lecţii atractive şi moderne.   Noua înfăţişare a şcolii şi aspectul ei îngrijit, au  influenţat foarte mult opţiunile  subiective ale părinţilor, astfel că în ultimii ani numărul elevilor este în permanentă creştere.