Misiune/Viziune

VIZIUNEA ȘI MISIUNEA ŞCOLII

“Fără şcoală să nu aştepte nimeni nici părinţi buni, nici fii buni, nici slujbaşi buni, nici cetăţeni buni şi prin urmare, nici stat bine organizat, bine cârmuit şi păstorit. “
–Ion Heliade Rădulescu

VIZIUNEA
Şcoala ca instituţie de cultură şi educaţie transmite cunoştinţe şi formează valori fundamentale respectate şi promovate, al căror beneficiar direct este elevul.
În parteneriat cu ceilalţi factori interesaţi de educaţie, şcoala trebuie să creeze un mediu favorabil îmbunătăţirii şi educaţiei astfel încât fiecare elev să-şi atingă maximum de capacităţi intelectuale, morale, emoţionale şi de lucru în echipă.


Şcoala Gimnazială Nr. 279  şi-a propus să realizeze un învăţământ temeinic, deschis la înnoiri, flexibil, competitiv, comparabil cu cel existent în ţările avansate ale Europei. Şi-a propus, de asemenea, să constituie un centru de formare si dezvoltare comunitară.
Profilul moral al absolventului Şcolii Gimnaziale  Nr.279 este caracterizat de un set de valori pe care ne propunem să le promovăm prin procesul de învăţare şi educaţie.

VALORI PROMOVATE ÎN ȘCOALA GIMNAZIALĂ  NR. 279

Curajul – a avea  puterea de a face ceea ce este bine şi de a - şi urma propria
conştiinţă;
Judecata înţeleaptă - a defini şi a înţelege scopurile valoroase şi a stabili priorităţile; a gândi prin prisma consecinţelor acţiunilor şi a fundamenta deciziile pe înţelepciunea practică;
Integritatea – a avea puterea exterioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă;
Bunătatea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi;
Perseverenţa - a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor, a eşecurilor personale;
Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană;
Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni;
Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare;


Toate cadrele didactice au obligaţia morală şi profesională să îşi organizeze lecţiile şi activităţile extraşcolare în aşa fel încât să formeze elevii să fie în stare:
- să-şi cunoască propria valoare;
- să încerce să se autodepăşească;
- să gândească independent;
- să-şi rezolve singuri problemele;
- să-şi planifice sarcini şi să le îndeplinească;
- să înveţe să se protejeze singuri;
- să comunice în mod eficient cu ceilalţi.


Desigur, pentru a putea să formeze aceste competente elevilor, toate cadrele didactice din Şcoala Gimnazială Nr. 279 trebuie să facă dovada prin activitatea de zi cu zi că le au ei înşişi.

 

DEVIZA:
,, SĂ NE DĂM TOATĂ SILINȚA SĂ FACEM DIN COPIL/ ELEV UN OM ȘI UN CARACTER,,

MISIUNEA ȘCOLII

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 279 ÎȘI PROPUNE:

- Să dezvolte interesul pentru educaţie şi formare permanentă în sensul promovării unui învăţământ modern, deschis şi flexibil, capabil să asigure accesul la toate nivelurile şi formele de învăţământ, din perspectiva formării abilităţilor şi competenţelor pentru realizarea succesului personal şi profesional, în contextul actual de stat membru al Uniunii Europene.
- Să promoveze principiile unui management optim realizării unui climat educaţional incluziv; să promoveze principiile egalizării de şanse în scopul integrării şcolare;
- Să asigure tuturor elevilor o educaţie de calitate prin centrarea învăţării pe elev, prin utilizarea unor metodologii noi de lucru şi abordarea educaţiei din perspectiva serviciilor comunitare, prin implicarea părinţilor şi a reprezentanţilor comunităţii în pregătirea şi evoluţia în carieră a elevilor, în raport cu nevoile comunitare.
- Să promoveze şi să identifice dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-şi aleagă viitorul cel mai potrivit şi să se adapteze unei societăţi dinamice.
- Să asigure aplicarea şi respectarea prevederilor legislaţiei şcolare şi legislaţiei muncii;
- Să ofere părinţilor o siguranţă deplină în sensul că educaţia copiilor lor se realizează într-un cadru educativ normal şi sănătos, în măsură să-i formeze pe aceştia astfel încât să poată participa activ la transformarea de ansamblu a societăţii; să fie activi şi eficienţi, apţi să se integreze socio-profesional în viaţa comunităţii; să cunoască şi să respecte legile ţării; să înţeleagă schimbările ce au loc în viaţa cotidiană (şi să se adapteze acestora), să aibă respectul cuvenit faţă de proprietate, faţă de familie, pentru democraţie.
Şcoala noastră este deschisă pentru toţi cei care au nevoie de educaţie; în opinia noastră educaţia nu este un privilegiu pentru cineva, ci un drept al tuturor.
Respectăm fiecare elev, oricât de modeste ar fi rezultatele şcolare, identificând atuul şi aptitudinile fiecăruia pentru a le putea valorifica.